SAFETYAPP - APLIKACIONI QË JU JEP SIGURI - Treebe - Agenzia digitale

SAFETYAPP – APLIKACIONI QË JU JEP SIGURI

Një projekt i CPT Puglia Qëndrore dhe i bashkëfinancuar nga INAIL, me qëllim shpërndarjen e informacionit dhe trajnimit mbi sigurinë e vendit të punës në kantieret italiane të ndërtimit.

  • Strategy

    UX/UI strategy, Software strategy

  • Design

    UI/UX Design, Art direction

  • Client

    Cpt Puglia Centrale

MISIONI

Integrimi i informacionit dhe trajnimi i punëtorëve në kantieret e ndërtimit nëpërmjet instrumenteve multimediale të cilat janë gjithmonë në dispozicion.

Si mund t’i ndihmojmë qindra punëtorë në kantieret e ndërtimit në Itali, që të punojnë në mënyrë të sigurt, duke respektuar udhëzimet e sakta për mbrojtjen e të gjithëve?

SafetyApp është aplikacioni i parë, që ju mundëson punëtorëve të sektorit të ndërtimit, të mësojnë të gjitha procedurat e sigurisë në punë, të cilat janë ilustruara me animacione të thjeshta dhe kanë saktësinë e dispozitave më të përditësuara lidhur me këtë temë. Një dyshim gjatë punës në kantier? Punëtori mundet, lirisht dhe pa pagesë, të konsultohet me aplikacionin direkt nga smartphone-i i tij për t’iu përgjigjur çdo dyshimi se si të mbrohet nga çdo rrezik në rrethanat dhe llojet më të ndryshme të punës.

ÇFARË KEMI REALIZUAR

Nga UX në UI, deri në krijimin e aplikacionit të disponueshëm në dyqanet Apple dhe Android. Mbi 200 animacione dhe fletë informacioni, të përkthyera në 5 gjuhë të ndryshme.

Ekipi i Ux / Ui u kujdes për të gjithë projektimin e përvojës së përdoruesit (klientit/përdoruesit), duke zhvilluar më vonë rrjetin dhe prototipa për testet e vlefshme të mëpasshme për funksionet e aplikacionit. Ekipi i zhvillimit të softuerit, pas vlerësimit përfundimtar të prototipit, u kujdes që ta shndërronte atë në një aplikacion,  aktualisht i disponueshëm në dyqanet Apple dhe Android.

Ekipi i kopjimit dhe animacionit u kujdes për përpunimin e fletëve teknike të punës dhe krijimin e më shumë se 250 animacioneve. Katër folës amtare (anglisht, shqip, rumanisht dhe frëngjisht) bashkëpunuan për përkthimin e plotë të të gjithë aplikacionit.

REZULTATET E ARRITURA

Rritja e pjesëmarrjes aktive të përdoruesit, përvetësim më i madh i informacionit të dobishëm

0

Gjuhët të përdorura

0

Kompani ndërtimi që përdorin aplikacionin

0

Video animacione

0

Skeda informacioni të përkthyera

Let’s collaborate

A doni të na tregoni për projektin tuaj ose të përmirësoni atë që tashmë keni?

Indietro