Treebe | Servizi - Design, sviluppo e progettazione. Sappiamo fare tutto
Dimë të bëjmë gjithçka, ose pothuajse gjithçka...

Që nga strategjia deri tek dizenjimi, duke kaluar nga zhvillimi dhe promovimi i një produkti.

SHËRBIMET

Design-i, analizimi i të dhënave, zhvillimi, planifikimi dhe komunikimi.

01. GRAPHIC DESIGN

Logo design &
visual identity

Logo kompanie, logo personale, visual identity (broshura, fletushka, banderola, karta e biznesit) dhe etiketa e produktesh.

03.EDITIM FOTOSH DHE VIDEOSH

Fotosesione dhe e-commerceShooting për rrjetet tuaja sociale dhe e-commerce.

Fotosesione dhe videoklipe, redaktim videosh me përmbajtje promocionale në rrjetet sociale.

02. ZHVILLIMI I WEB-it

UX/UI Design &
Website/App mobile,
E-commerce

Analizë e të dhënave, përvoja e klientevë, dizenjimi i ndërfaqeve në internet dhe aplikacioneve për celularë, prototipave, platformat e personalizueshme të e-commerce-it.

04. SOCIAL MEDIA MARKETING

Menaxhimi i mediave sociale, plane editoriale dhe pay advertising.

Menaxhimi i rrjeteve sociale për kompani dhe profesionistë. Plane editoriale, shkrime të artikujve për blogje dhe përmbledhje për shtyp. Menaxhimi i fushatave reklamuese me pagesë.

PUNËT MË TË FUNDIT

Ne jemi me të vërtetë te APP(asionuar) Jini të sigurt!

Ne kemi një përvojë në krijimin e ndërfaqeve dhe faqeve të internetit si edhe aplikacioneve mobile. (Pa u treguar modestë)